ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε, ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Κυρλής Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπύρος Βλασόπουλος Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μάριος Μπίλιος ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κάτωνας Βαζαίος ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιώργος Κασιούρας ΤΑΜΙΑΣ Σταύρος Κλεισούρας ΓΕΝΙΚΟΣ

Read more
EMAIL
Facebook
GOOGLE
SHARE
YouTube